Türk resminin ustalarına büyük ilgi Şevket Dağ “Ayasofya” 1 Milyon TL

Artam Antik A.Ş. müzayedesinde Türk resim sanatının değerli sanatçılarına ait eserlerin satışları gerçekleştirildi. Müzayedenin en yüksek değere satılan eseri 1.022.000 TL fiyata satılan Şevket Dağ’ın “Ayasofya serisinden tuval üzerine yağlıboya tablosu oldu. Müzayedenin diğer esri Şeker Ahmet Paşa’nın “Natürmort” çalışması 985.000 TL fiyata satıldı. Çağdaş Türk sanatının usta ismi Burhan Doğançay’ın 1972 tarihli tuval çalışması 695.000 TL fiyata satıldı.

Müzayedede çıkış yakalayan eserlerden:
Şevket Dağ “Ayasofya” 1.022.000 TL
Şeker Ahmet Paşa “Natürmort” 985.000 TL
Burhan Doğançay “Walls 72” 695.000 TL
Karl Eugen Koerner “Eminönü” 277.000 TL
Halil Paşa “Yörükler” 227.000 TL
Fikret Mualla “Natürmort” 126.000 TL
Nuri İyem “Portre” 107.000 TL

Türkiye’nin en değerli sanat eserlerinin satışlarını gerçekleştiren Artam Antik A.Ş. müzayede evi 6 Mayıs Cumartesi günü Antik Palace’da Türk Resim Sanatı için önemli bir müzayedeye ev sahipliği yaptı. Koleksiyoncu ve sanatseverin katıldığı müzayedeyi yöneten Turgay Artam salondaki heyecan ve ilgiden memnun olduğunu belirtti ve “Sanat piyasası için olumlu sonuçların oluştuğu müzayedeye klasik ve çağdaş sanatçıların usta isimleri damgasını vurdu. Bir kez daha görüldü ki koleksiyoncular Türk sanatına ve sanatçısına önem veriyorlar.”

 Online Katalog için tıklayın

 PDF Katalog için tıklayın


KLASİKTEN ÇAĞDAŞA USTA TÜRK RESSAMLARI MÜZAYEDESİ

ŞEKER AHMET PAŞA’DAN ŞEVKET DAĞ’A BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU’NDAN BURHAN DOĞANÇAY’A TÜRK RESMİNİN USTA SANATÇILARI ANTİK A.Ş. MÜZAYEDESİ’NDE
Artam Antik A.Ş.’nin 296. Değerli Tablolar Müzayedesi 6 Mayıs 2017 Cumartesi Antik Palace’da gerçekleşiyor. Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza, Halil Paşa, Şevket Dağ, Feyhaman Duran, İbrahim Çallı, Cemal Tollu, Hikmet Onat, Karl Eugen Ernest Koerner, Sandor Alexander Swoboda, François Leon Prieur Bardin, Ali Avni Çelebi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Erol Akyavaş, Burhan Doğançay ve Fikret Mualla’nın yer aldığı müzayedede Türk resim sanatının değerli sanatçılarından önemli bir seçki satışa sunuluyor.

Şeker Ahmet Paşa “Natürmort” 700.000 TL Müzayedenin en yüksek açılış fiyatına sahip eseri, 700.000 TL ile satışa sunulan Şeker Ahmet Paşa’nın 1896 tarihli “Natürmort” tablosu.

Şevket Dağ’ın “Ayasofya” 600.000 TL Şevket Dağ’ın ünlü “Ayasofya” serisinden 1900 tarihli tuval üzerine yağlıboya çalışması 600.000 TL açılış fiyatına sahip.

Müzayedenin öne çıkan diğer eserleri arasında Halil Paşa’nın “Yörükler” adlı eseri, Hoca Ali Rıza’nın “Peyzaj” konulu çalışmaları, Feyhaman Duran’dan “Interior”, İbrahim Çallı’nın “Topkapı Sarayı” ve “Mevlevihane” konulu eserleri, Cemal Hikmet Onat’ın “Havuzbaşı Beylerbeyi” eseri ile oryantalist resmin önemli çalışmalarından Karl Eugen Ernest Koerner’in “Eminönü”, Sandor Alexander Swoboda’nın “Saraylı Kadın” ve François Leon Prieur Bardin’in “Peyzaj” adlı eserleri yer alıyor. Türk resim sanatının çağdaş ustalarının başyapıtlarını da kapsayan müzayede 20. yüzyıl Türk resim sanatının usta isimlerini bir arada sunuyor.

Burhan Doğançay “Cone on a Wall” 500.000 TL Yurtiçi ve yurtdışı, çağdaş sanatın önde gelen müze koleksiyonlarında vazgeçilmez bir yeri olan Burhan Doğançay’ın “Cone on a Wall” adlı çalışması 500.000 TL açılış fiyatı ile müzayedede yer alıyor. Eser sanatçının çalışmaları arasında gerek boyutları gerekse kompozisyonuyla önemli bir yere sahip.

Bedri Rahmi Eyüboğlu “Kuşumsu” 250.000 TL Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Kuşumsu” adlı tablosu 250.000 TL açılış fiyatına sahip. Sanatçının en meşhur eserlerinden biri olan tablo sanatçının özgün teknik ve motiflerini kullandığı anıtsal bir eser olarak dikkat çekiyor.

Müzayedenin önemli çağdaş sanat eserleri arasında Erol Akyavaş’ın “Mavi Kale” adlı eseri, Ali Çelebi’nin “Avcı” konulu çalışması ve Fikret Mualla’nın “Natürmort” adlı eserleri yer alıyor. Hamit Görele, Fahr El Nissa Zeid, Nuri İyem, Leyla Gamsız, Ergin İnan, Kemal Önsoy gibi Çağdaş sanatçıların eserlerinin yer alacağı müzayede 6 Mayıs Cumartesi günü Antik Palace’da gerçekleşiyor. Klasik ve Çağdaş Türk sanatının önde gelen tablolarının satışa sunulacağı müzayedeyi Antik A.Ş. yönetim kurulu başkanı Turgay Artam yönetecek. Değerli sanatçılara ait eserlerden oluşan müzayede, sanatseverlere görsel bir şölen sunuyor. Satışa sunulan eserler 26 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arasında Antik A.Ş. sergi salonlarında görülebilir.

PDF Katalog