266.Müzayede Sonuçları

“En değerliler müzayedesi..” dünya rekorlarına sahne oldu.

“VAV” 1 MİLYON LİRA

Çağdaş Türk Sanatı için rekor fiyatların oluştuğu müzayede

Türkiye'nin lider müzayede şirketi Antik A.Ş. 20 Mart Pazar günü swissotel'de Çağdaş Türk Resminden çok özel eserler satışa sundu. Koleksiyoncuların yoğun ilgi gösterdiği en değerli çağdaş sanatçılara ait müzelik eserler rekor fiyatlara alıcı bulurken Erol Akyavaş'ın “VAV” konulu eseri müzayedenin en yüksek değere satılan eseri oldu. 1 Milyon TL çekiç fiyatına satılan tablo koleksiyoncusuna 1.260.000 TL'ye mal oldu. Müzayedenin en değerli ikinci eseri yakın zamanda kaybettiğimiz değerli sanatçı Ferruh Başağa'nın dev tablosu oldu. 600,000 TL çekiç fiyatına satılan eser sanatçının dünya rekoru oldu. Müzayedenin 3 en değerli eseri Burhan Doğançay'ın 1972 tarihli 425 bin liraya satılan tuval çalışması oldu. Toplamda 15 milyon liraya yakın eserin el değiştirdiği müzayedede birçok sanatçı kendi müzayede rekorunu kırdı.

Çağdaş sanat eserlerine büyük ilgi...

Usta sanatçıların eserlerine büyük ilgi gösteren sanatsever ve koleksiyonculardan oluşan 500 kişilik seçkin bir katılım ile gerçekleşen müzayede çekişmeli artışlara sahne oldu.

Antik A.Ş. yönetim kurulu üyesi Olgaç Artam tarafından yönetilen müzayedeye yoğun ilgi gösteren sanatseverler arasında İstanbul'un önde gelen aileleri ve işadamları yer aldı. Artam, müzayedeye gösterilen büyük ilginin Çağdaş Türk Sanatı için çok önemli olduğunu olduğunu belirtti ve yeni koleksiyoncuların sayısındaki artışın çok sevindirici boyutta olduğunu vurguladı.

Lot

Çekiç Fiyatı

Toplam

Euro

1

16.000

20.201

9.059

2

2.500

3.156

1.415

3

11.000

13.888

6.228

4

9.500

11.994

5.378

5

13.000

16.413

7.360

6

15.000

18.939

8.492

8

6.000

7.575

3.397

9

14.000

17.676

7.926

11

40.000

50.504

22.647

12

32.000

40.403

18.118

13

32.000

40.403

18.118

13 A

38.000

47.978

21.515

16

55.000

69.443

31.140

17

35.000

44.191

19.816

18

30.000

37.878

16.985

19

28.000

35.352

15.853

20

46.000

58.079

26.044

21

15.000

18.939

8.492

23

25.000

31.565

14.154

24

20.000

25.252

11.323

25

26.000

32.827

14.720

26

16.000

20.201

9.059

30

7.000

8.838

3.963

31

5.500

6.944

3.114

32

8.000

10.100

4.529

33

6.000

7.575

3.397

35

7.000

8.838

3.963

37

10.000

12.626

5.661

38

17.000

21.464

9.625

40

42.000

53.029

23.779

41

40.000

50.504

22.647

42

24.000

30.302

13.588

43

9.000

11.363

5.095

44

13.000

16.413

7.360

45

15.000

18.939

8.492

46

16.000

20.201

9.059

47

22.000

27.777

12.456

48

11.000

13.888

6.228

49

20.000

25.252

11.323

50

50.000

63.130

28.309

51

12.000

15.151

6.794

53

55.000

69.443

31.140

54

16.000

20.201

9.059

56

95.000

119.947

53.787

57

72.000

90.907

40.765

58

87.000

109.846

49.258

59

425.000

536.605

240.630

60

230.000

290.398

130.223

61

220.000

277.772

124.561

62

165.000

208.329

93.421

Lot

Çekiç Fiyatı

Toplam

Euro

63

120.000

151.512

67.942

64

70.000

88.382

39.633

65

220.000

277.772

124.561

66

80.000

101.008

45.295

67

110.000

138.886

62.280

68

90.000

113.634

50.956

69

360.000

454.536

203.827

70

29.000

36.615

16.419

71

240.000

303.024

135.885

72

100.000

126.260

56.618

73

170.000

214.642

96.252

75

22.000

27.777

12.456

76

22.000

27.777

12.456

77

16.000

20.201

9.059

78

16.000

20.201

9.059

79

28.000

35.352

15.853

81

75.000

94.695

42.464

82

60.000

75.756

33.971

83

150.000

189.390

84.928

87

14.000

17.676

7.926

89

1.000.000

1.262.600

566.188

90

380.000

479.788

215.151

91

85.000

107.321

48.126

92

120.000

151.512

67.942

93

190.000

239.894

107.575

94

85.000

107.321

48.126

95

130.000

164.138

73.604

98

600.000

757.560

339.713

99

65.000

82.069

36.802

100

15.000

18.939

8.492

101

22.000

27.777

12.456

102

280.000

353.528

158.532

103

200.000

252.520

113.237

104

130.000

164.138

73.604

105

120.000

151.512

67.942

106

100.000

126.260

56.618

107

120.000

151.512

67.942

108

190.000

239.894

107.575

109

220.000

277.772

124.561

110

30.000

37.878

16.985

111

80.000

101.008

45.295

112

80.000

101.008

45.295

113

140.000

176.764

79.266

114

85.000

107.321

48.126

116

75.000

94.695

42.464

117

54.000

68.180

30.574

118

46.000

58.079

26.044

120

15.000

18.939

8.492

122

325.000

410.345

184.011

123

20.000

25.252

11.323

Lot

Çekiç Fiyatı

Toplam

Euro

124

65.000

82.069

36.802

127

100.000

126.260

56.618

129

50.000

63.130

28.309

132

16.000

20.201

9.059

133

15.000

18.939

8.492

134

21.000

26.514

11.889

135

40.000

50.504

22.647

136

85.000

107.321

48.126

137

50.000

63.130

28.309

139

68.000

85.856

38.500

140

90.000

113.634

50.956

141

40.000

50.504

22.647

142

11.000

13.888

6.228

143

22.000

27.777

12.456

146

8.000

10.100

4.529

147

9.000

11.363

5.095

148

8.000

10.100

4.529

149

8.000

10.100

4.529

150

15.000

18.939

8.492

151

55.000

69.443

31.140

152

15.000

18.939

8.492

154

16.000

20.201

9.059

155

14.000

17.676

7.926

156

17.000

21.464

9.625

158

4.500

5.681

2.547

160

6.500

8.206

3.680

162

32.000

40.403

18.118

163

27.000

34.090

15.287

165

34.000

42.928

19.250

166

15.000

18.939

8.492

166 A

26.000

32.827

14.720

167

8.500

10.732,10

4.812

169

11.000

13.888

6.228

170

45.000

56.817

25.478

171

4.000

5.050

2.264

173

3.500

4.419,10

1.981

174

6.500

8.206

3.680

175

15.000

18.939

8.492

175 A

8.000

10.100

4.529

178

5.000

6.313

2.830

179

7.000

8.838

3.963

180

6.500

8.206

3.680

181

7.000

8.838

3.963

182

9.000

11.363

5.095

183

14.000

17.676

7.926

184

7.000

8.838

3.963

185

6.000

7.575

3.397