267.Müzayede Sonuçları

Lot       Çekiç Fiyatı     Toplam

1          3.500,00         4.419,10

2          2.500,00         3.156,50

3          3.000,00         3.787,80

8          3.000,00         3.787,80

10       3.000,00         3.787,80

11       4.500,00         5.681,70

14       3.000,00         3.787,80

15       2.200,00         2.777,72

16       1.900,00         2.398,94

17       2.300,00         2.903,98

18       1.900,00         2.398,94

19       5.000,00         6.313,00

20       13.000,00      16.413,80

21       13.000,00      16.413,80

22       7.000,00         8.838,20

23       15.000,00      18.939,00

24       11.000,00      13.888,60

26       18.000,00      22.726,80

27       34.000,00      42.928,40

28       5.000,00         6.313,00

29       3.500,00         4.419,10

31       1.500,00         1.893,90

32       30.000,00      37.878,00

33       45.000,00      56.817,00

34       2.500,00         3.156,50

35       8.000,00         10.100,80

36       2.500,00         3.156,50

37       6.500,00         8.206,90

38       5.000,00         6.313,00

39       5.000,00         6.313,00

40       14.000,00      17.676,40

41       30.000,00      37.878,00

42       8.000,00         10.100,80

44       20.000,00      25.252,00

45       10.000,00      12.626,00

46       14.000,00      17.676,40

47       14.000,00      17.676,40

48       6.500,00         8.206,90

49       5.000,00         6.313,00

50       5.000,00         6.313,00

51       8.000,00         10.100,80

52       17.000,00      21.464,20

53       14.000,00      17.676,40

54       13.000,00      16.413,80

55       13.500,00      17.045,10

56       14.500,00      18.307,70

57       16.000,00      20.201,60

58       7.000,00         8.838,20

59       7.000,00         8.838,20

60       15.000,00      18.939,00

61       25.000,00      31.565,00

63       12.000,00      15.151,20

64       17.000,00      21.464,20

66       13.000,00      16.413,80

67       6.000,00         7.575,60

69       125.000,00    157.825,00

70       30.000,00      37.878,00

71       110.000,00    138.886,00

72       10.000,00      12.626,00

74 A    15.000,00      18.939,00

Lot       Çekiç Fiyatı     Toplam

75       135.000,00    170.451,00

80       800.000,00    1.010.080,00

81       210.000,00    265.146,00

82       110.000,00    138.886,00

83       110.000,00    138.886,00

84       38.000,00      47.978,80

85       100.000,00    126.260,00

86       30.000,00      37.878,00

87       77.000,00      97.220,20

88       300.000,00    378.780,00

89       16.000,00      20.201,60

90       40.000,00      50.504,00

91       52.000,00      65.655,20

92       20.000,00      25.252,00

93       200.000,00    252.520,00

94       60.000,00      75.756,00

97       40.000,00      50.504,00

99       55.000,00      69.443,00

99 A    47.000,00      59.342,20

106     11.000,00      13.888,60

107     20.000,00      25.252,00

108     65.000,00      82.069,00

109     45.000,00      56.817,00

111     150.000,00    189.390,00

112     750.000,00    946.950,00

113     90.000,00      113.634,00

114     140.000,00    176.764,00

115     85.000,00      107.321,00

116     60.000,00      75.756,00

117     3.500,00         4.419,10

118     7.000,00         8.838,20

120     10.000,00      12.626,00

121 A  4.500,00         5.681,70

123     12.000,00      15.151,20

125     9.000,00         11.363,40

126     12.000,00      15.151,20

127     12.000,00      15.151,20

130     36.000,00      45.453,60

131     30.000,00      37.878,00

132     42.000,00      53.029,20

133     12.000,00      15.151,20

135     34.000,00      42.928,40

137     975.000,00    1.231.035,00

138     100.000,00    126.260,00

141     250.000,00    315.650,00

142     26.000,00      32.827,60

143     24.000,00      30.302,40

144     40.000,00      50.504,00

144 A  20.000,00      25.252,00

145     50.000,00      63.130,00

146     25.000,00      31.565,00

147     25.000,00      31.565,00

148     18.000,00      22.726,80

149 A  5.000,00         6.313,00

150     12.000,00      15.151,20

151     11.000,00      13.888,60

152     8.500,00         10.732,10

154     9.000,00         11.363,40

155     5.000,00         6.313,00

156     3.000,00         3.787,80

Lot       Çekiç Fiyatı     Toplam

157     3.000,00         3.787,80

159     3.000,00         3.787,80

160     12.000,00      15.151,20

161     7.500,00         9.469,50

162     3.500,00         4.419,10

163     5.500,00         6.944,30

164     2.500,00         3.156,50

165     3.500,00         4.419,10

166     10.000,00      12.626,00

167     13.000,00      16.413,80

168     9.000,00         11.363,40

169     7.000,00         8.838,20

170     6.000,00         7.575,60

172     6.000,00         7.575,60

173     8.000,00         10.100,80

174     2.250,00         2.840,85

175     6.500,00         8.206,90

177     7.000,00         8.838,20

179     6.500,00         8.206,90

180     6.000,00         7.575,60

181     32.000,00      40.403,20

182     6.000,00         7.575,60

185     12.000,00      15.151,20

186     5.500,00         6.944,30

187     5.000,00         6.313,00

188     5.000,00         6.313,00

189     5.000,00         6.313,00

190     11.000,00      13.888,60

191     6.000,00         7.575,60

192     6.500,00         8.206,90

193     8.000,00         10.100,80

194     5.500,00         6.944,30

195     7.500,00         9.469,50

196     8.500,00         10.732,10

197     10.000,00      12.626,00

198     2.500,00         3.156,50

199     6.500,00         8.206,90

200     30.000,00      37.878,00

201     9.000,00         11.363,40

202     20.000,00      25.252,00

205     10.000,00      12.626,00

206     5.000,00         6.313,00

207     10.000,00      12.626,00

208     26.000,00      32.827,60

209     45.000,00      56.817,00

210     26.000,00      32.827,60

211     28.000,00      35.352,80

212     36.000,00      45.453,60

213     12.000,00      15.151,20

215     9.000,00         11.363,40

218     11.000,00      13.888,60

221     1.500,00         1.893,90

222     8.000,00         10.100,80

223     8.000,00         10.100,80

227     4.000,00         5.050,40

227 A  12.000,00      15.151,20

228     4.500,00         5.681,70

229     5.000,00         6.313,00

230     3.000,00         3.787,80