Sultan III. Mustafa (1757-1774) dönemi Berat-I Şerif Daha Büyük Görüntüle

93

Sultan III. Mustafa (1757-1774) dönemi Berat-I Şerif

Tuğralı. Hicri 1179/1765 tarihli.

Daha Fazla Detaylar

25.000 TL

€ 8.900Daha Fazla Bilgi

Sultan III. Mustafa (1757-1774) dönemi Berat-I Şerif Tuğralı. Hicri 1179/1765 tarihli. Ahmet, Halil, İbrahim, Mehmet Ali ve Şeyh Abdüllatif’in (Vakıf Mümessilleri) Hacı Bektaş Veli Dergah’ında kanuna aykırı fiiilerden dolayı işlerine son verilmesi hususunda berat-ı şerif. Divan-ı Hattı ile siyah mürekkeple yazılmış 17 satırdan ibaret. 76x48 cm.