Hafız Osman (Vidinli) Kur’An-I Kerim Daha Büyük Görüntüle

85

Hafız Osman (Vidinli) Kur’An-I Kerim

Hicri 1237/1821 tarihli.

Daha Fazla Detaylar

30.000 TL

€ 10.700Daha Fazla Bilgi

Hafız Osman (Vidinli) Kur’An-I Kerim Hicri 1237/1821 tarihli. Ketebe: Hafız Osman (Vidinli) Hocası: Hafız İsmail (Bursalı Kalaycızade) 16x11 cm. Serlevha tezyinatı sıvama altın üzerine zerenderzer üslubunda rumi, hatayi ve çiçek motifleriyle tezhipli. Tüm sayfa kenarları altın cetvelli ve cildi orijinaldir