Kazasker Mustafa İzzet (1801-1876) Hilye-I Şerife Daha Büyük Görüntüle

78

Kazasker Mustafa İzzet (1801-1876) Hilye-I Şerife

Hicri 1290/1873 tarihli.

Daha Fazla Detaylar

200.000 TL

€ 71.400Daha Fazla Bilgi

Kazasker Mustafa İzzet (1801-1876) Hilye-I Şerife Hicri 1290/1873 tarihli. Ketebe:Kazasker Mustafa İzzet (1801-1876) 77x47 cm. Sülüs nesih yazı ile yazılmış Hilye-i Şerife. Siyah mürekkeple yazılmış muhakkak, sülüs ve nesih hatlı. Ayna kısmı baklava dilimi şeklinde. Satır araları beynessütürlü. Yüksek ayar altın ile çalışılmış, içi klasik, dışı rokoko tezhipli. İç tezyinatı sıvama altın üzerine rokoko tezyinatlı dış pervazı da aynı üslupta rokoko tezyinatlı.