68

Aliyyül Razi Kur’an-I Kerim ve Delail’ül Hayrat

1281/1864 tarihli

Daha Fazla Detaylar

250.000 TL

€ 84.750Daha Fazla Bilgi

Aliyyül Razi Kur’an-I Kerim ve Delail’ül Hayrat 1281/1864 tarihli  Ketebe:Aliyyül Razi  Hocası:Esseyyid el-Hac Ahmed Zihni Kütahi (Safizade)  Tarih 1281/1864 tarihli      Delalil’ül Hayrat  (Anonim)  21x14 cm.  İnce bir nesih hatla yazılmıştır. Serlevhası sıvama altın üzerine çeşitli renkler kullanılarak cetvellenmiştir. Eserin ikinci kısmı klasik üslupta tezhiplidir. Eserin içerisinde ayrıca “Hizbul Azam” kısmı bulunmaktadır. Ayrıca Mekke ve Medine minyatürleri yer almaktadır. Eserin cildi orijinal olup zerbahar tezyinatlıdır.